Foto do diretor Joo Roberto Juliano
Joo
Joo Roberto Juliano
Diretor de marketing
Foto do diretor Ricardo Edson Souza
Love
Ricardo Edson Souza
Diretor de futebol
Foto do diretor Marcel Tadeu de Moura Fregnani
Marcel
Marcel Tadeu de Moura Fregnani
Diretor financeiro
Foto do diretor Reinaldo
Pitgu
Reinaldo
Vice Presidente
Foto do diretor Cristian Gavaldon
Quindim
Cristian Gavaldon
Presidente
Top